Huisregels

 • bezoekers dienen minimaal 18 jaar te zijn. zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden niet toegelaten.
 • bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, worden de toegang geweigerd.
 • het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs worden de aangetroffen goederen ingenomen, wordt de politie ingeschakeld en/of volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.
 • wapens zijn verboden en worden door het (beveiligings-)personeel ingenomen en de toegang ontzegd.
 • dresscode: ladz.nl hanteert een strikte dresscode zoals genoemd op deze website en behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding/schoenen. eindoordeel is altijd aan het personeel van ladz.nl!
 • ladz is een men-only dance feest voor gays/bi-seksuelen. derhalve worden vrouwelijke bezoekers en hetero mannen die alleen zijn of alleen met andere hetero mannen zijn, de toegang ontzegd.
 • een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.
 • personen die weigeren entreegeld te betalen en niet in het bezit zijn van een vrijkaartje, worden niet toegelaten.
 • ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je - bij twijfel - aan kleding worden gevisiteerd. indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.
 • bezoekers die zich bij het aankomen bij en/of verlaten van ladz luidruchtig gedragen dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, worden in het vervolg de toegang geweigerd.
 • indien het binnen te druk is, behoud ladz.nl het recht voor, je de toegang te weigeren.
 • van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten opzichte van andere bezoekers die tijdens ladz aanwezig zijn, ongeacht hun afkomst, cultuur, godsdienst en leeftijd.
 • ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en bij herhaling volgt verwijdering. in dit laatste geval kan ook in de toekomst de toegang worden ontzegd.
 • overtreding van het huisreglement leidt tot verwijdering.
 • bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen. ladz.nl accepteert geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen.
 • bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van het personeel op te volgen.
 • bij het bezoeken van ladz gaat de bezoeker ermee akkoord dat er eventuele film- en foto-opnames worden gemaakt voor danwel veiligheidsredenen, danwel ladz.nl's eigen promotie doeleinden. alleen bij nadrukkelijke afkeuring bij het maken van de film- en/of foto-opname aan de betreffende filmer/fotograaf, zullen de opnamen van de betreffende bezoeker niet gemaakt en/of gebruikt worden.